FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Alla ska känna sig trygga

Våra gästers och medarbetares säkerhet och välbefinnande är av största vikt. Här är några saker vi gör för att alla ska få en upplevelse som känns både trevlig och säker:

Säkrare köp

Betala med swish! Vi säljer endast förpackat godis och dryck samt varma popcorn.

Utökad städning

Vi städar oftare och mer noggrant i hela biografen. Extra kontroller av toaletten. På biografen finns handsprit utplacerat.

Vi tar hand om dig

Alla som jobbar på biografen har nya säkerhets- och hygienrutiner.
Där det krävs kan personalen använda skyddsutrustning, såsom ansiktsskydd och handskar.